top of page
krul-01.jpg

Regressietherapie

Regressietherapie is een therapeutisch proces dat onder lichte hypnose(trance) toegang geeft tot het onderbewustzijn met als doel om herinneringen, gedachten, gevoelens of gedrag met betrekking tot jouw probleem, pijn of gedrag uit het verleden te verwerken en los te laten.

Regressie is teruggaan in het verleden. Het betekent letterlijk ‘teruggaan naar een eerder moment’. Als je in regressie gaat ga je dus letterlijk terug in de tijd naar het moment dat jouw probleem, pijn of gedrag is ontstaan. Een proces dat zorgt voor bewustwording van die situatie, waar en hoe overtuigingen zijn ontstaan. Vaak is een deel van ons letterlijk blijven steken in die situatie en is het alsof dat deel in ons stil is blijven staan. Door terug te gaan en in contact te komen met die situatie en de persoon die jij op dat moment was, kun je alles weer in beweging zetten.

Door bewust onderscheid te maken tussen toen en nu, kun je bewust kiezen voor nieuwe oplossingen en nieuw gedrag. Wanneer je in trance bent, is het vaak eenvoudiger terug te gaan in je verleden om onopgeloste problemen, pijn of gedrag alsnog te verwerken los te laten of op te lossen. Je kunt hierbij denken aan problemen uit je jeugd, traumaverwerking, iets weer herinneren wat je vergeten was of zelfs geboortetrauma’s oplossen.

 

Soms is het van belang om een herbeleving van je conceptie, de zwangerschapsperiode van je moeder en/of je eigen geboorte te doen. Door te ervaren hoe het voelde om voor het eerst contact te maken met dit leven, kun je inzichten krijgen over de manier waarop jij in dit leven staat.

Wat is regressie- (en -reïncarnatie) therapie?

Regressie betekent letterlijk terug gaan in de tijd. Tijdens de regressietherapie wordt je in staat gesteld om traumatische gebeurtenissen op te sporen en alsnog te verwerken. Er zijn maar weinig mensen die duidelijke herinneringen hebben aan gebeurtenissen die zich bijvoorbeeld vóór het derde levensjaar hebben afgespeeld, terwijl die gebeurtenissen wel in ons onderbewustzijn zijn opgeslagen en nog steeds invloed kunnen uitoefenen op ons dagelijks leven. Als wij als kind bepaalde gebeurtenissen als onaangenaam ervaren, kan het zo zijn dat wij zogenaamde (overlevings)strategieën ontwikkelen. Als wij deze strategieën nog steeds gebruiken terwijl de situatie volledig is veranderd, kunnen deze gedragingen en gedachten ons behoorlijk in de weg gaan zitten. We zijn ouder geworden maar houden daarentegen nog steeds vast aan ons (vaak onbewuste) aangeleerde gedrag, dat ons houvast heeft gegeven om ons te kunnen handhaven in het dagelijks leven. We zijn er inmiddels experts in geworden. Zonder dat wij er bij stil staan, kan de geschiedenis dus nog steeds invloed uitoefenen op ons functioneren in het hier en nu.
Door op zoek te gaan naar de oorsprong – de gebeurtenissen terug in de herinnering te brengen – krijgen we inzicht in het ontstaan van de problematiek of het trauma. We ontdekken dat de strategieën niet meer nodig zijn. We kunnen de negatieve ervaringen van het verleden verwerken waardoor de klacht verminderd of zelfs helemaal verdwijnt. Met andere woorden: door de confrontatie met het verleden aan te gaan, wordt je in staat gesteld jezelf in het hier en nu te helen.

Voor wie is deze therapie geschikt?

Ieder mens krijgt in zijn of haar leven te maken met problemen. Die kunnen zich voordoen op emotioneel, lichamelijk en/of mentaal niveau.

Regressietherapie is geschikt voor iedereen die naar zijn/haar problemen wil kijken om een helingsproces op gang te brengen dat de kwaliteit van zijn/haar leven verbetert, inzicht wil krijgen in het ontstaan van de problematiek, deze wil ontkoppelen en verantwoordelijkheid wil nemen voor zijn/haar eigen persoonlijke groei en ontwikkeling.

Waarbij zou regressietherapie helpend kunnen zijn?:

-Lichamelijke klachten zoals terugkerende pijn in de rug, nek, schouders; onverklaarbare hoofdpijn, buikpijn, maagpijn etc.; chronische vermoeidheid, burn-out, hartkloppingen, trauma's, aandoeningen zonder duidelijke medische verklaring en dergelijke.

-Emotionele klachten zoals onverklaarbare angsten, stagnatie in rouwverwerking, relationele problemen, stagnatie in je loopbaan.

-Geestelijke klachten zoals spanningen, burn-out, somberheid, dwanggedachten en -handelingen, depressie, ADHD, onbestemde gevoelens en vage klachten, ADD of een posttraumatisch stress syndroom (PTSS).

Voorouderlijke problematiek

Hoe wij in het leven staan wordt voor een heel groot deel bepaald door onze afkomst, de familie waarin wij worden geboren en de omstandigheden waarin wij opgroeien. De eerste uitdagingen waar een jong kind mee wordt geconfronteerd, doen zich voor in relatie tot de mensen die het dichtste bij hem staan. Je kunt je voorstellen dat dit proces van generatie op generatie doorgaat. Dus jouw ontwikkeling en de ervaringen die je opdoet, verlopen via de voorouderlijke lijnen waar jij als mens het resultaat van bent.

Wat zijn de specifieke problemen die kenmerkend zijn voor jouw familie? Welke familiepatronen herken je en hoe zit dat bij jouzelf?  Waar zet jij je bijvoorbeeld tegen af? Welke lessen hebben jouw voorouders je meegeven om van te leren?  Als je heel zwart/wit kijkt naar het familiesysteem dan zie je vier pijlers, jouw opa’s en oma’s. Zij zijn elk afzonderlijk drager van hele specifieke thema’s die staan voor iets waar voor jou “werk aan de winkel” is. Via je ouders komen de problemen van jouw grootouders dan weer bij jou terecht.

Het is onlosmakelijk met het leven verbonden om problemen met je (voor)ouders te hebben. Als dingen niet gaan zoals jij wilt en er belemmeringen of stagnaties zijn, is er vaak sprake van voorouderlijke problemen. Als je getriggerd wordt door iets of iemand, sta er dan eens bij stil wat dat betekent. Wat heeft aandacht nodig?

Het is de bedoeling dat jij jezelf centraal stelt. Dat jij je eigen weg gaat om je eigen identiteit te vinden en te vormen. Als je je niet voldoende losmaakt van je voorouderlijke problematiek kan dit als een zware last worden ervaren.

De mens mag loskomen van emoties en pijn die aan de voorouderlijke lijnen zijn vastgegroeid. Om echt los te kunnen groeien, moet je door de pijn heen. De naar boven gekomen informatie gaat niet zomaar en alleen over trauma’s en problemen maar ook over positieve eigenschappen zoals kracht, moed, heldendaden, muziek, en andere bijzondere kwaliteiten.

Ieder mens mag leven vanuit zijn eigen oorspronkelijke “zijn”.

IMG_1624.JPG
bottom of page